Bevidst udvikling

Den virksomhed, der ved, hvad den vil, har markant større chance for at nå sit mål end den, der ikke ved det. Og hvis man både ved, hvor man er, og hvor man vil hen, er det betydeligt nemmere at finde vejen derhen. Det hedder bevidst udvikling, og det er det, der gør forskellen på en stagnerende forretning og en fremstormende.

Mange mindre og mellemstore virksomheder råder dog ikke over tiden og ressourcerne til at koncentrere sig om andet end den daglige drift. De når derfor sjældent at foretage de analyser og prioriteringer, som skal til for at sætte en bevidst udvikling i gang.

Dem kan jeg hjælpe – på følgende måder:

Formulering af en plan for bevidst udvikling

Jeg analyserer virksomhedens situation, ressourcer og nuværende forretningskoncept. På baggrund af analysen udarbejder jeg en plan for mission, vision og mål, samt hvordan de mål skal nås. I processen indgår også udvikling af forretningskonceptet, facilitering af ændringer i organisationen og opfølgning på planen.

Sparring om bevidst udvikling

Ledelsen får ved en række møder input til, hvordan virksomhedens planer om bevidst udvikling fastholdes eller tilpasses og gennemføres. Der vil være fokus på virksomhedens retning, målsætning og værdi for kunderne. Derudover gøres der status for forbrug af ressourcer, kompetencer og energi.

Forløbet kan foregå som sparringsmøder hver måned i et år (11 i alt) eller hvert kvartal i to år (otte i alt). Hvert møde varer ca. to timer.