Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen skal spille en aktiv overordnet rolle for virksomheden. Den skal skabe værdi for virksomheden. For bestyrelsesmedlemmernes opgave er ikke kun at holde øje med, om budgetterne holdes, men i høj grad også at angive virksomhedens retning samt fastlægge mål og rammer for dens udvikling.

Bestyrelsens hverv kræver solide kompetencer, relevant erfaring og en stærk kombination af indblik og udsyn hos dens medlemmer. Det er egenskaber, som jeg kan skærpe eller tilføre hos en bestyrelse og/eller dens medlemmer.

Jeg arbejder med at styrke virksomheders bestyrelser på følgende måder:

Som bestyrelsesformand eller –medlem

Mange mindre og mellemstore virksomheder kan med fordel supplere deres bestyrelse med et eller to såkaldte professionelle bestyrelsesmedlemmer. Det tilfører nye kompetencer og perspektiver, samtidig med at bestyrelsen får inspiration og ny viden fra andre brancher og virksomheder.
Med en uddannelse i bestyrelsesarbejde og mange års erfaringer med ledelse og bestyrelsesarbejde kan jeg bringe konstruktiv nytænkning ind i bestyrelsens arbejde. Dog altid med respekt for virksomhedens historie og værdier. Jeg er stor tilhænger af, at tingene gøres rigtigt og ordentligt – også i en fornyelsesproces.

Uddannelse af bestyrelser og/eller bestyrelsesmedlemmer

Gennem seminarer eller workshops sætter jeg fokus på de kompetencer, der er udslagsgivende for bestyrelsens mulighed for at skabe værdi i forhold til virksomhedens jagt på succes. Jeg giver reelle anvisninger og værktøjer, som deltagerne kan bruge i deres eget arbejde, og sætter overordnede principper ind i virksomhedens konkrete sammenhæng.

Med god planlægning og dynamisk facilitering kan et seminar eller en workshop være en effektiv måde at skabe målrettet kompetenceudvikling i bestyrelsen. Resultatet er ofte en høj grad af engagement og forpligtelse til fælles mål og konklusioner.

Derudover kan jeg hjælpe med følgende:
Rådgivning ved rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer.
Etablering og drift af et advisory board, som giver virksomhedslederen råd og nye input.