SparringsRum

Som topleder kan du sikkert nikke genkendende til dilemmaet: Du står med en bekymring, en mulighed, et problem, en idé eller noget helt femte, der hverken egner sig til at blive delt med bestyrelsen eller den øvrige direktion. Og hvem går du så til? Hvem bruger du som sparringspartner?

Løsningen hedder SparringsRum.

Et forum bestående af blot fire nøje udvalgte topledere. Og et forum præget af gensidig indlevelse, uforbeholden åbenhed og en nærværende tillid, der gør det muligt at tale åbent om et hvilket som helst emne, uden frygt for at blotte sig – hverken menneskeligt, fagligt eller karrieremæssigt.

Det får du med SparringsRum

Fælles sparring

I et SparringsRum mødes du fire gange på et år med mig og tre andre topledere. Hvert møde handler om at udveksle, udvikle og udfordre. Du vil således gå fra møderne med ny viden, nye perspektiver, ny inspiration og ny energi. Både som menneske og som leder.

Se eksempler på temaer og konkrete emner, der kan være på agendaen i SparringsRum

Personlig sparing

Ud over de fire møder i dit SparringsRum får du fire individuelle og helt personlige sparringsseancer med mig. Disse kan foregå fysisk hos dig eller på mit kontor i Viborg – eller de kan gennemføres som videomøder efter ønske.

På de individuelle seancer er det alene dig og dine muligheder og udfordringer, der er på dagsordenen.

Ad hoc sparring

Støder du på udfordringer eller andet, som du ind imellem gruppemøderne og de individuelle seancer har behov for at drøfte, kan du frit kontakte mig telefonisk eller pr. mail.

Småt er godt

En af de ting, der differentierer SparringsRum fra traditionelle fora og netværk, er antallet af deltagere. Med blot fire deltagere giver SparringsRum således stor fortrolighed og åbenhed deltagerne imellem. Samtidig er du sikker på, at dine synspunkter, erfaringer, udfordringer, bekymringer og overvejelser kommer i spil.

Mangfoldighed er godt

Selvom et SparringsRum i antal kan minde om et Advisory Board, vil deltagerne være sammensat ud fra nogle kriterier, der giver en både fagligt og menneskeligt større mangfoldighed. Samtidig vil de fleste topledere fra tid til anden stå over for overvejelser, som de af den ene eller anden grund har behov for at dele med ligesindede uden en hverken direkte eller indirekte relation til virksomheden.

Forskellighed er godt

De fire deltagere i et SparringsRum sammensættes, så de ikke har nogen fælles faglig referenceramme – ud over at være topledere. Det giver en helt særlig dynamik med nye, ofte overraskende og endnu oftere værdiskabende perspektiver på den enkeltes udfordringer og muligheder. I et sparringsRum vil du derfor opleve, at de andre forstår den situation, du er i – uden selv at være en del af den.

Sådan sammensættes et SparringsRum

Nøglen til maksimal værdiskabelse i et SparringsRum findes i sammensætningen af de fire deltagende topledere. Jeg håndplukker derfor hvert enkelt medlem ud fra flere forskellige kriterier, der tilsammen sikrer størst mulig dynamik og mangfoldighed i forhold til både faglighed, anciennitet, baggrund og personlige karakteristika.

Sådan fungerer SparringsRum i praksis

 • 4 årlige møder a 2,5-3 timer
 • Møderne afholdes på skift hos medlemmerne (som udgangspunkt)
 • Carsten Stenrøjl er facilitator og sparringpartner på alle møder
 • 4 indiduelle sparringer til hvert medlem
 • Fuld fortrolighed imellem alle involverede
 • Veldokumenterede rammer og klar agenda sikrer maksimalt udbytte for alle deltagere.

Hvem vil få glæde af SparringsRum?

Målgruppen for SparringsRum er først og fremmest topledere fra såvel private virksomheder som fra det offentlige. Desuden kan tunge mellemledere fra mellemstore og store virksomheder med fordel indgå i et SparringsRum.

Det taler vi om i et SparringsRum

For det første er det vigtigt at understrege, at alle SparringsRum opererer med fuld konfidentialitet. Hvad der bliver sagt på møderne er derfor fortroligt og bliver mellem de fire deltagere og mig – med mindre andet udtrykkeligt aftales.

For det andet er grundreglen, at der ikke er nogen regel for, hvilke emner der kan bringes op på møderne.

Forud for hvert møde forbereder jeg dog altid en klar agenda på baggrund af aftaler og input fra deltagerne. Den veldokumenterede struktur sikrer, at tiden udnyttes optimalt, og at min styring og facilitering af møderne giver alle fire deltagere størst muligt udbytte, både fagligt og personligt.

Eksempler på temaer og emner, som kan drøftes i et SparringsRum:

 • Højaktuelle emner (fx Brexit, coronaledelse, sexisme på arbejdspladsen mv.)
 • Personligt lederskab
 • Ejerlederens udfordringer
 • Forandringsledelse
 • Konflikthåndtering
 • Organisatoriske emner
 • Outsourcing/insourcing
 • Strategiske partnerskaber
 • Opkøb og fusion
 • Bæredygtighed
 • Struktureret risikostyring
 • Effektiv krisehåndtering
 • Håndtering og udnyttelse af diversitet
 • Den velfungerende ledergruppe
 • Samarbejdet mellem direktion og bestyrelse
 • Markedsmæssige udfordringer og muligheder
 • Opstilling og styring af mål
 • Generationsskifte
 • Og meget mere …

Det får du ud af at deltage i et SparringsRum

 • Frirum til åbenhed – også om vanskelige emner
 • Faglig inspiration
 • Forretningsmæssig udvikling
 • Personlig udvikling
 • Relevant viden
 • Nye perspektiver på ledelse
 • Medspil og modspil på konkrete udfordringer og muligheder
 • Små ”skub” mod vigtige beslutninger
 • Mangfoldige relationer
 • Mulighed for at dele viden, erfaringer og synspunkter med ligesindede.

Pris

SparringsRum fungerer som et 1-årigt medlemskab med et månedligt kontingent.

Kontakt Carsten Stenrøjl på tlf. 23 44 99 69 eller info@stenroejl.dk for mere information om pris, indhold og aktuelle udsigter til at få en plads i et kommende SparringsRum.

”Carsten Stenrøjls sparring er altid inspirerende. Hver gang sidder jeg tilbage med en stærk følelse af at være blevet lyttet til, forstået – og flyttet.”

”Værdien af at kunne få både faglig og personlig sparring uden at skulle tænke strategisk over ens egen rolle i forhold til bestyrelse og den øvrige topledelse kan ganske enkelt ikke overvurderes. Sparringen hos Carsten Stenrøjl har således altid været et uvurderligt frirum og et forum, hvor jeg for alvor føler, at jeg får de nødvendige rygstød til at tage vigtige beslutninger og rykke både mig selv og min virksomhed i den rigtige retning.”