Nye Perspektiver

Udviklingslammelse kan man kalde det, når en leder eller en virksomhed – bevidst eller ubevidst – fastholder sig selv i et tankesæt, en vision eller et koncept, som tiden og mulighederne er løbet fra. Det er en risikabel tilstand i en dynamisk verden, som forandrer sig i stadig højere tempo, og en tilstand, man bør stræbe efter at overvinde hurtigst muligt.

Men det behøver ikke at kræve mange dyre konsulenttimer og lange processer at komme ud af en udviklingslammelse. En håndfuld velvalgte, inspirerende ord kan være det tankemæssige puf, der skal til for at sætte udviklingen i gang. Her er fem iagttagelser, som måske kan give dig et nyt perspektiv på din virksomhed og din lederrolle.

    • Mange tror fejlagtigt, at det vigtigste for at opnå succes er at vide, hvordan man får succes. Men det vigtigste er at vide, hvornår man har succes – altså at kende målet. Når man så ved det, er det rigtig godt at vide, hvorfor man har succes.
    • Fokus på markedsandele gør, at du får fokus på konkurrenterne. Et fokus på konkurrenterne sikrer, at du maksimalt bliver lige så god som dem. Fokuser i stedet på markedet, kunderne og behovene. Derved skaber du de værdier, der er vigtige for dine kunder – og så kommer markedet til dig.
    • Format hos en leder er også at turde være ærlig over for sig selv. Og at turde huske, at det var ham, der fik den ide, som viste sig at være knap så god.
    • Ofte ligger der en fremtid med store muligheder for vores virksomhed lige uden for rammerne af det nuværende tankesæt. Og alt for ofte går vi glip af disse muligheder, fordi vi definerer det, som kan og ikke kan lade sig gøre, i forhold til det kendte tankesæt. Så spørg dig selv: Hvad er i dag umuligt, som – hvis det var muligt – ville ændre hele markedet?
  • En virksomhed har de ledere, den har fortjent. Den har de ledere, den selv skaber. Og den har de medarbejdere, der vil arbejde for de ledere, den har skabt.