Ledersparring

God ledelse er afgørende for, hvor godt en virksomhed klarer sig på markedet. Desværre kommer god lederadfærd ikke bare af sig selv. Den skal udvikles og opbygges som alle andre kompetencer. Og en god leder bliver aldrig færdig med at dygtiggøre sig, for der vil altid være discipliner og aspekter, som kan forbedres.

Men personlig udvikling sker sjældent i enrum. Der skal dialog og udefrakommende inspiration til. Den kan jeg levere. Gennem individuel sparring kan jeg således styrke lederens personlige ressourcer og ledelseskompetencer – til fordel for både virksomheden, medarbejderne og lederen selv.

Jeg tilbyder følgende forløb:

Bedre ledelse
Forløbet giver deltageren konkrete lederværktøjer med udgangspunkt i både ledelsesteori og vedkommendes egen dagligdag. Der arbejdes bl.a. med at træde i karakter som leder, at coache medarbejdere og udløse deres potentiale samt stresshåndtering, kommunikation og gennemslagskraft.

Sparringen løber over en periode på 12-14 måneder med møder af to timers varighed ca. hver fjerde uge. Forløbet henvender sig til alle ledere.

Topledersparring
Gennem en række personlige, fortrolige samtaler får toplederen et konstruktivt overblik over egne egenskaber, ressourcer, ønsker og potentialer. Fokus kan være personlig udvikling eller rent forretningsmæssigt. Der arbejdes bl.a. med personligt lederskab, personprofil og afdækning af kompetencer med udgangspunkt i toplederens aktuelle situation.

Samtalerne varer op til to timer og holdes med tre eller fire ugers mellemrum. Forløbet henvender sig til topledere i alle typer virksomheder, organisationer og foreninger.

Det første lederjob
Alt for mange får deres første lederjob uden at være tilstrækkelig forberedt på lederrollen. Dette forløb giver den uerfarne leder konkrete ledelsesværktøjer, som kan bruges i den enkeltes egen dagligdag. Der arbejdes bl.a. med ledelsesteori og –modeller, hvordan lederen sætter det rigtige hold af medarbejdere samt kompetenceudvikling og forebyggelse af stress.

Forløbet strækker sig over 12-14 måneder med samtaler på op til to timers varighed hver tredje eller fjerde uge. I forløbet indgår også en personprofilanalyse. Forløbet henvender sig til nyudnævnte ledere i alle typer virksomheder, organisationer og foreninger.