Profil

Jeg er:
– Selvstændig rådgiver i bevidst udvikling og ledelse af virksomheder
– Professionel bestyrelsesformand og –medlem
– Sparringspartner for ledere og virksomheder
– Forfatter og foredragsholder
– Netværksdirektør i Netværk Danmark A/S

Jeg vil:
– Øge antallet af gode, kompetente ledere i virksomhederne.
– Styrke den målrettede, bevidste udvikling i erhvervslivet.
– Sætte fokus på ledelse som en nødvendig, men ofte overset kompetence.
– Hjælpe virksomheder og enkeltpersoner med at sætte og nå realistiske og vedkommende mål.

Jeg:
– Udvikler gode ledere med solide lederkompetencer og konkrete ledelsesværktøjer.
– Fornyer lederes og virksomheders drivkraft ved at fokusere deres arbejde med bevidst udvikling.
– Inspirerer og bringer nye perspektiver ind i bestyrelser og virksomhedsledelser.
– Forbedrer virksomheders forretningskoncepter ved at identificere værdiskabelse, potentialer samt formulere relevante mål.

Baggrund:
– Selvstændig rådgiver siden 2008.
– 20 års erfaring fra forskellige lederfunktioner, herunder seks år i Grundfos Management A/S med ansvar for forretningsudvikling og ledelse.
– Tidligere og nuværende medlem af bestyrelser for virksomheder inden for bl.a. detail, service, produktion samt handel.
– Uddannet HD(A) fra Aarhus Universitet samt EBP og EMP fra INSEAD Business School i Frankrig.